Menu

Na marginesie historii

historia i współczesność

Zabójstwo na skrzyżowaniu dróg.

nmh1

Dla nikogo nie ulega wątpliwości, że najważniejszym atrybutem samuraja był jego miecz. Była to broń doskonała i śmiertelne narzędzie w rękach bezwzględnego wojownika. Każdy samuraj posiadał dwa miecze: długi miecz bojowy i krótki do ścinania głów zabitym i do popełniania „seppuku”. Czasami był też w użyciu trzeci miecz spełniający rolę sztyletu. Samo „narzędzie zbrodni” było otaczane kultem niemalże boskim. Miecz zajmował honorowe miejsce w życiu każdego samuraja.

Samuraj

Jednak wbrew kodeksowi moralnemu „bushido”, miecz samurajski był narzędziem przemocy, niesprawiedliwości i okrucieństwa. Przykładem na to może być barbarzyński zwyczaj wypróbowywania nowego miecza, tzw. „zabójstwo na skrzyżowaniu dróg”. Zwyczaj ten polegał na „testowaniu” nowego miecza na żywym człowieku. Ofiarami samuraja sprawdzającego jakość swojego miecza byli najczęściej nędzarze leżący na poboczu drogi lub chłopi wracający z pola. Niektórzy z samurajów, nie chcąc osobiście wypróbowywać swojego miecza na głowach innych ludzi, dawali go katu. Ten, za określoną opłatą testował ich broń na skazańcu.

samuraj1

Z czasem, lokalne władze próbowały ukrócić ten proceder wystawiając nocne posterunki na ulicach i na skrzyżowaniach dróg. Jednak niewiele się zmieniło. Liczba zabitych podróżnych i przechodniów wciąż była wysoka.

Samuraj21

Fotografie - domena publiczna

© Na marginesie historii
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci