Menu

Na marginesie historii

historia i współczesność

Jak przetrwać w średniowiecznym zamku.

nmh1

Zastanawialiście się jak wyglądało życie w średniowiecznym zamku? Czy było ciężkie? Czy chcielibyście spróbować? Taka przygoda marzy się niejednemu z nas – przenieść się w czasie do zamku i na własnej skórze przekonać się, jak się wtedy żyło. Tylko, czy udałoby się przeżyć?

Do tego typu eskapady może nas przygotować praca Frances Gies i Josepha Gies pt. „Życie w średniowiecznym zamku.” Są tu podstawowe informacje o tym, jak wyglądało życie w zamku 800 lat temu, ale brak informacji praktycznych, a te podane w tekście nie będą zbyt pomocne. Tytuł pracy nie do końca bowiem odpowiada zawartości. Duża część książki poświęcona jest sprawom toczącym się wokół zamku np. wsi i chłopom, a o samym zamku, jego mieszkańcach i ich życiu, jest niewiele. Ale po kolei.

 zamek

Autorzy rozpoczynają swoją opowieść od opisu zamku, jego fortyfikacji, budowy i przeznaczenia. Tak naprawdę jednak, średniowieczny zamek jako symbol feudalizmu, jest tylko pretekstem, aby przedstawić życie rycerstwa i możnych w średniowieczu, aby opisać zajęcia, czas wolny, problemy i troski tej grupy społecznej. Dzięki autorom możemy poznać rycerstwo od drugiej, mniej znanej strony.

Interesujący jest układ pracy – autorzy opisują mieszkańców zamku, potem ich codzienne zajęcia i rolę jaką zamek odgrywał w różnych sytuacjach np. podczas wojny, czy turnieju rycerskiego. Lektura wciąga czytelnika, ale w tekście nie ma informacji nowych, nieznanych, o których nie wiedzielibyśmy wcześniej.

Do najciekawszych fragmentów książki można zaliczyć te, w których jest mowa o polowaniach, zwłaszcza z sokołem, czy życiu codziennym na zamku i jego roli podczas wojny. Nie wiadomo natomiast dlaczego autorzy poświęcili cały rozdział chłopom? Oczywiście mieli oni związek z zamkiem i jego panem, ale opisywanie wsi i pracy na roli, chyba mija się z celem. Jeśli należało poruszyć temat wsi, to w kontekście jaj związków z zamkiem, a nie w oderwaniu od niego.

 zamek1

Ponadto, opisy wnętrz zamków, ich technicznych aspektów są dość zagmatwane i niejasne, zrozumiałe może dla czytelnika interesującego się architekturą, czy budownictwem, ale nie dla kogoś, kto chciałby się dowiedzieć jak dawniej mieszkano. Poza tym, opisywanie założeń architektonicznych bez planów pomieszczeń o których się pisze jest bezcelowe.

W podsumowaniu trzeba stwierdzić, że książka w dużych fragmentach rozczarowuje. Nie ma tu wielu ciekawostek, rzeczy naprawdę interesujących, a przede wszystkim dotyczących samego zamku jako miejsca, budowli i życia w nim. Poza pierwszą częścią pracy, która rzeczywiście porusza temat zamku jako miejsca do mieszkania i tego, jak wyglądała codzienna egzystencja w nim, reszta to opis życia poszczególnych grup społecznych w średniowieczu. Ich życie było związane z zamkiem będącym centralnym punktem na mapie ówczesnego społeczeństwa, ale co to ma wspólnego z zamkiem sensu stricto?

Ilustracje - domena publiczna

© Na marginesie historii
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci